Berichten

ProduSafe lid van Food Valley NL

Food Valley NL versterkt de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven door verbinding en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid te stimuleren. Food Valley bedenkt en werkt nieuwe samenwerkingsconcepten uit. En organiseert thematische programma’s, waarbij verschillende ondersteuningsvormen integraal bij elkaar worden gebracht. Ook ondersteunt het Nederlandse bedrijven bij de ontwikkeling van (inter)nationale innovatieprojecten.

Consumptie & verspilling van voedsel stijgt

Food Valley NL zet in samenwerking met industrie en handel programma´s op rond thema’s als energie- en waterreductie, nieuwe eiwitbronnen, voedselverspilling en productiviteitsverhoging.

Steeds meer vraag naar gezonde voeding

Food Valley NL zet in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen programma’s op rond thema’s op het terrein van voeding en gezondheid om productontwikkeling voor specifieke doelgroepen te stimuleren.

Positie van Nederland als kennisland groeit

Om de mondiale kansen te vergroten ontwikkelt Food Valley NL een permanente promotiecampagne: your guidance and support organisation in Dutch agro-food innovation. Daarnaast organiseert Food Valley NL hoogwaardige, op maat verzorgde, bezoekprogramma’s in Nederland voor buitenlandse organisaties.

Lees meer op de website van Food Valley NL