Berichten

Antibacteriële nanocoating ProduSafe QX aangetoond door TNO

Schone en veilige tanks, silo’s, sproeidrogers en alle overige productieomgevingen zijn mogelijk dankzij antimicrobiële nano coating met titanium dioxide (TiO2). Dit is de werkzame stof van ProduSafe QX. TNO heeft met de zogenaamde ‘kipfilettest’ aangetoond dat het product niet migreert in levensmiddelen. De uitkomsten van de test maken een ‘foodgrade-aanvraag’ bij de EFSA mogelijk.

ProduSafe QX is geschikt voor elk bedrijf dat optimale hygiëne wenst en besmettingsrisico’s wil verkleinen, zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De coating bestaat uit nanodeeltjes in een waterige suspensie. Onder invloed van UV-licht ontstaan vrije zuurstofradicalen uit de werkzame stof TiO2. Deze hebben een afdodend effect hebben op bacteriën, virussen en schimmels.

Antibacteriële nanocoating werking

De antimicrobiële coating had in recente proeven een aantoonbaar effect op elf geteste micro-organismen, aldus TNO. Schimmelsporen blijken resistent te zijn tegen het antimicrobiële effect van de coating, maar na ontkieming van deze sporen werden de schimmels alsnog afgedood. Het schoonmaken van de coating had geen effect op de effectiviteit ervan.

Lees het gehele artikel op website van  FoodValley

ProduSafe lid van Food Valley NL

Food Valley NL versterkt de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven door verbinding en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid te stimuleren. Food Valley bedenkt en werkt nieuwe samenwerkingsconcepten uit. En organiseert thematische programma’s, waarbij verschillende ondersteuningsvormen integraal bij elkaar worden gebracht. Ook ondersteunt het Nederlandse bedrijven bij de ontwikkeling van (inter)nationale innovatieprojecten.

Consumptie & verspilling van voedsel stijgt

Food Valley NL zet in samenwerking met industrie en handel programma´s op rond thema’s als energie- en waterreductie, nieuwe eiwitbronnen, voedselverspilling en productiviteitsverhoging.

Steeds meer vraag naar gezonde voeding

Food Valley NL zet in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen programma’s op rond thema’s op het terrein van voeding en gezondheid om productontwikkeling voor specifieke doelgroepen te stimuleren.

Positie van Nederland als kennisland groeit

Om de mondiale kansen te vergroten ontwikkelt Food Valley NL een permanente promotiecampagne: your guidance and support organisation in Dutch agro-food innovation. Daarnaast organiseert Food Valley NL hoogwaardige, op maat verzorgde, bezoekprogramma’s in Nederland voor buitenlandse organisaties.

Lees meer op de website van Food Valley NL